ALAPLI  GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİ
HALKIN KATILIMI TOPLANTISINA DAVET


Alaplı Belediyesi ve İller Bankası A.Ş. tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülecek olan ‘’Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2 Ek Finansman(SŞP-2-EF)’’ kapsamında Zonguldak ili, Alaplı ilçesi sınırları içinde yapılması planlanan Alaplı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için yürütülen çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme dönemlerinde halk ile işbirliği tesis etmek üzere İdare tarafından planlanan ve aşağıda detayları verilen ‘’Halkın Katılımı Toplantısı’’ düzenlenecektir.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
Toplantı Yeri ve Tarihi

BAĞLI İLİ/İLÇESİ YER TARİH SAAT
Alaplı/ZONGULDAK Alaplı Belediyesi 24.06.2024 11:00

Proje Sahibi                     : Alaplı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
Telefon                               : 0 372 378 10 48
ÇŞYP Raporu
Hazırlayan Kuruluş    : Kali Enerji Solutions
Telefon                               : 0 312 448 19 00

#ilangovtr Basın No ILN02047069